Documentació necessària per apuntar un esportista de base

Documentació necessària per apuntar un esportista de base

La documentació necessària per apuntar un esportista de base és la següent:

  • Foto en color recent
  • Fotocòpia pels dos costats del DNI en color
  • Full d’autoritzacio paterna
  • Full de compromís amb el club
  • Revisió mèdica o paper del metge declarant el nen apte per fer esport ( si el teniu presentat de menys de 3 anys, no cal)
  • Els fulls d’autoritzacio , de compromís junt amb el de la primera quota se’ls hi entregarà des del Club